Ateliér Reklamní fotografie je jedním z nejstarších ateliérů Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Jeho zaměření se v průběhu let rozšířilo od klasické analogové fotografie až k digitální tvorbě, audiovizuálním experimentům a site-specific objektům. Hlavním těžištěm, napříč ročníky stále zůstává precizní, čistá fotografie. Ateliér každoročně pořádá množství workshopů a výstav. Současně se účastní aktuálního dění na poli vizuální kultury. Absolventi ARF jsou schopni samostatně pracovat s fotografickou technikou, vytvářet tradiční produktové a reklamní snímky i volné fotografické soubory.
Web ARF WORKS je neoficiálním webem studentů a pedagogů ARF. Pro oficiální informace se obraťte na: www.fmk.utb.cz


Photogether Gallery

Instagram

Facebook

výstavní projekt Díky moc
Výstavy
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.