Jan Blažej

Klid

Klid

Mým cílem bylo zobrazit klid. Nikoliv však vědecky objektivním způsobem, pečlivou analýzou vizuálního diskurzu, který obklopuje tento pocit, a následnou racionální konstrukcí jeho obrazu, ale intuitivně, s důvěrou, že klid se na fotografiích vyjeví samovolně, bude-li jeho vnímání východiskem tvorby. Díky tomuto volnému „asociativnímu“ způsobu fotografování se ve snímcích projevuje můj osobní způsob vidění, prostřednictvím tohoto individuálního idiosynkratického pohledu tam však také prosvítá vidění „kolektivní“ a přirozené kontexty lidského prožívání klidu – fotografie zobrazují přírodní scenérie a pohledy       z interiéru na pomezí zátiší. Tato asociace přírody a interiéru s kontemplativní atmosférou může působit až jako klišé, ale přece jen zůstává platným spojením. Přes užití těchto konvenčních motivů mám pocit, že moje fotografie nejsou hole obecné a že na nich (alespoň pro mě) ono transcendentální „něco“ je. 

Tichá meditativní zastavení těchto fotografií zároveň představují pokus o chvilkové vystoupení z typické rychlosti a šumu dnešní doby. Jestliže jejím charakteristickým rysem je roztěkanost, tak tyto fotografie se snaží nabídnout opak: hluboký a soustředěný pohled do jejich obrazu. Jan Blažej
Bakalářská práce (2023)

Zavřít ×

Robotizace

Robotizace

Posvátnou tmu noci v dáli rozrušují malé světelné body. Už ani na poli není klid. Zatímco člověk spí, tak na zemědělských pozemcích se neúnavně pohybují roboti. Zasévají plodiny, plečkují, monitorují meteorologické podmínky, postřikují pole. Pracovních sil v zemědělství je nedostatek, ale robot práci neodmítne. Fungovat přitom může téměř nepřetržitě, bez jakékoli úplaty.Jan Blažej
Klauzurní práce (2021)

Zavřít ×

Jan Blažej
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.