Adela Dršková

Blue Abyss

Blue Abyss

Temné, neblahé vody sa tiahnu k horizontu, ich tajomné hĺbky odrážajú úzkosť, ktorá sprevádza strach z toho, čo sa skrýva pod nimi. Hra svetla a tieňa sa stáva metaforou pre meniace sa hranice tohto strachu, ktoré začínajú pretvárať a skresľovať realitu.
Stav, kedy vás obklopuje ohromná ničota, cítite nesmierny tlak, neviete sa orientovať v priestore ani čase, nemáte ani tušenia, čo na vás každú sekundu môže čakať a ste jednoducho úplne bezmocný.

Talasofóbia

Objavila sa v mojom živote akoby z ničoho nič. Neohlásene, nevyprovokovane bez nejakého racionálneho dôvodu. Napriek tomu ma do značnej miery ovláda, ovplyvňuje a neskryjem sa pred ňou ani v podvedomí mojich snov. Pomaly s časom sa začala táto neuchopiteľná fóbia vyvíjať a pretvárať do akejsi fascinácie. Preto aj napriek tomu, že možno nikdy nezistím prečo, ako alebo kedy sa prvý raz prejavila, fotografiou zachytávam podstatu tejto hlbokej fóbie. Transformujem ju do vizuálneho rozprávania, ktoré presahuje slová.Adela Dršková
Klauzurní práce (2024)

Zavřít ×

Adela Dršková
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.