Matej Chrenka

Abstraktní fotografie

Abstraktní fotografie

Tabula rasa, nepopísaný list, psychologický a filozofický termín označuje stav nepoškvrnenej mysle. Súbor fotografií zachytáva staré školské tabule. Prostredníctvom týchto tabulí komunikujú dospelí s deťmi. Tie sa učia všetkému, čo budú v živote potrebovať a ako majú vnímať svet okolo seba.


V nadväznosti na autorskú publikáciu, súbor výstavných fotografií tematizuje spôsob, akým dospelí ovplyvňujú deti. Tie sú schopné do svojej mysle prijať všetko, čo do nej vložia ich rodičia, učitelia, vychovávatelia a na základe toho sa formuje ich pohľad na svet.Matej Chrenka
Diplomová práce (2018)

Zavřít ×

Matej Chrenka
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.