Katarina Dubcova

Krajina ako priestor

Krajina ako priestor

Môj projekt som poňala na spôsob sociálneho dokumentu. Rozhodla som sa zobraziť krajinu ako priestor, ktorý zaujíma v našich domovoch. Sledovala som hlavne umiestnenie krajiny a súvislosti v akých sa ocitá, čo ju obklopuje, aké významy nadobúda, čo pre ľudí znamená. Fascinuje ma rozmanitosť interiérov, ktoré sú buď zladené a každý predmet má svoje miesto ako aj obraz krajiny, ktorý tento interiér dopĺňa. Naopak iné sú chaotické a vytvárajú až situáciu nezmyselnú a absurdnú. Taktiež ma zaujímalo aký typ krajiny ľudia preferujú. Časté sú klasické motívy lesnej krajiny na pozadí ktorej sa týčia veľké hory, alebo výjav z vidieckeho prostredia so zapadajúcim slnkom. Niekto naopak uprednostní niečo osobnejšie ako krajinnú maľbu svojho príbuzného. Zistial som však, že ľudia z moderných domácností majú väčší vzťah k abstrakcii a krajina u nich miesto nenachádza. Teda u starších generácií ešte pretrváva akýsi návrat k prírode, ľudia si ju pripomínajú prostredníctvom sentimentálnych obrazov. Tieto fotografie interiérov a zátiší sú akousi výpoveďou o ľuďoch tu žijúcich. Môžeme z nich veľa vyčítať a dozvedieť sa aj napriek tomu, že obyvatelia týchto domov na fotografiách nie sú.Katarina Dubcova
Klauzurní práce (2013)

Zavřít ×

Katarina Dubcova
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.