2023 Hranice II

Hranice II

Hranice II

Boundary II, (Hranice II) je fotografický projekt, který sdružuje pedagogy a skupinu studentů z Akademie výtvarných umění v Katovicích a studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Projekt je pokusem o uměleckou interpretaci pojmu hranice, počínaje konotacemi tohoto pojmu jako čáry, která odděluje země (hranice), politické a ekonomické systémy. Projekt se  rozšířil o další aspekty slova hranice (včetně: hranic mentálních, kulturních, sociálních přesahů) a nyní odráží dnešní vnímání světa.

Z minulého projektu  (Boundary I, 2011  ) čerpáme odkazy a máme aktuální povědomí o změně, která od té doby nastala. Zatímco předpoklady Boundary I znamenaly mimo jiné prozkoumání problematiky evropské integrace, z pohledu roku 2023 víme, že smysl pro mezinárodní a interpersonální integraci byl narušen.  Je to důsledek Brexitu, globální pandemii COVID-19 a války na Ukrajině. To jsou jen některé ze změn, kterých jsme byli svědky na politickém, sociálním a mentálním poli během více než deseti let od prvního představení projektu.  Vystavené fotografie, jak v dokumentárním, tak v tvůrčím duchu, poskytují aktuální komentář k problémům spojeným s pojmem hranice. Fotografie mapují téma hranice ve smyslu kulturním, mezilidském, mentálním nebo se vyjadřují čistě metaforicky.

Projekt byl realizovaný na Akademii výtvarných umění a designu v Katovicích v rámci dotace Ministerstva kultury a národního dědictví na udržení a rozvoj výukové a výzkumné kapacity v Polsku a byl rovněž podpořen Fakultou multimediálních komunikací ve Zlíně. Výstava Boundary II proběhal v roce 2023 v prestižní galerii Rondo Sztuki v Katowicích.  2023 Hranice II
Výstava (2023)

Zavřít ×

2023 Hranice II
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.