Anna Sajdok

Boží služby

Boží služby

Mapovala jsem místa setkání evangelických hnutí ve Zlíně, která jsou specifická svou podobnou
vizualitou. Jsou oproštěná od liturgických konvencí, symbolických obrazů, svatých soch a atributů.
Je tomu tak, protože podle reformy Martina Luthera jsou uši jediným orgánem křesťanů. V kostele
by tedy nemělo být nic, co by člověka rozptylovalo od Božího slova. Zajímala jsem se o prostory
těchto křesťanů, které často působí jako rodinné domy a konferenční místnosti. Soustředila jsem se
také na mnou nalezené věci na těchto místech, které tvoří také jistou službu věřícím. Fotografie
jsem fotila záměrně jako snapshoty, aby působily dojmem snímku z rodinného alba. Chtěla jsem tak
diváka přiblížit tomu, jak jsem tyto prostory vnímala – familiárně, nepřidávající místu nadbytečnou
váhu a otevřené druhým – tedy nabízející jistou duchovní službu.Anna Sajdok
Bakalářská práce (2015)

Zavřít ×

Anna Sajdok
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.