Jana Pohanková

Ó, mamy

Ó, mamy

Výstavný súbor Ó,mamy velebí ženy a matky uviaznuté v totálnej bezvýchodiskovosti. Je 

záznamom pokorného pokusu o zachytenie obrazu, ktorý vo svojej nerozhodnosti má snahu 

poľudštiť a vytrhnúť nás zo zjednodušujúceho, rokmi ustáleného nazerania. 

Súbor reflektuje výstupy teoretickej práce a snaží sa o nájdenie iného kľúča ako zobrazovať už beztak nadmerne a často zobrazované etnikum. Hľadám fotografický prejav, ktorý nestereotypizuje, neromantizuje, neobjektivizuje. Nevyhľadávam exotiku, expresívne gestá ani výrazy.

Paradoxne sa však ocitám vo vylúčenom prostredí, ktoré mi je z osobných dôvodov blízkym, aby som zachytila opakujúcu sa každodennosť v jej nejednoznačnosti. Pri všetkých snahách si však uvedomujem, že môj pohľad ostáva naďalej pohľadom zvonka. 

V súbore predstavujem Annu, ktorá reprezentuje mnohé ženy v podobných situáciách, no 

zároveň je len jednou jedinou v mnohých podobách. Anna je matkou, ženou, sestrou… Je 

omnoho viac a omnoho viac by mohla byť, keby …. 

…keby sme sa na ňu nepozerali zvrchu. 

…keby sme ju nevnímali ako slabšiu, nevzdelanú, nezodpovednú. 

…keby sme na ňu nenahliadali cez prizmu etnika, cez farbu kože, skrz jazyk, ktorému 

nevieme, nechceme porozumieť. 

…keby sme boli ochotní prijať a porozumieť. 

napríklad …keby 

page1image6605040Jana Pohanková
Diplomová práce (2023)

Zavřít ×

Včely v meste

Včely v meste

Včely v meste sú chované za účelom opeľovania, záchrany včelej populácie a získavania netradičných druhov medu. Na Slovensku bol prvý oficiálny včelí úľ umiestnený na strechu Starej tržnice v Bratislave v roku 2014. Odvtedy sa úle rozšírili na ďalšie strechy verejných, administratívnych budov, bytových komplexov, parkov či areálov firiem.


Mestské prostredie včelám poskytuje väčšiu biodiverzitu kvitnúcich rastlín ako vidiecka krajina s monokultúrami. Skladba kvitnúcich drevín a rastlín v meste je veľmi pestrá a prakticky pokrýva celé vegetačné obdobie, takže o zdroje nektáru tu nebýva núdza a všetko je v dolete včiel, ktorý je od troch do šiestich kilometrov. Pre veľkú druhovú pestrosť kvetov včely vytvoria nie jedno-kvetový med, ale zmiešaný, ktorý má komplexnejšie zloženie, a tým má aj širší liečebný záber. Okrem známych druhov medov, ako agátový a lipový, sa nájdu aj také druhy ako mätový či gaštanový.


Významnou výhodou mesta je i menšia veternosť a vyššie teploty. V meste je navyše nižšia miera chemizácie, na rozdiel od poľnohospodárskych plôch a vidieckeho prostredia, ktoré sú zamorené množstvom pesticídov a ktoré včely ničia i znehodnocujú nimi vyrobený med. A nakoniec, mestských škodlivín v mede sa nemusíme báť, pretože včela si do svojich zásob nič zlé nezaviečkuje.Jana Pohanková
Klauzurní práce (2021)

Zavřít ×

Jana Pohanková
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.