Daniel Macek

Color, Spatial Perception and Black Holes

Color, Spatial Perception and Black Holes

Médium fotografie zaznamenává intenzitu a úhel dopadajícího světla na objekty o různých površích. Ty svou strukturální povahou světlo dále zcela odrážejí, nebo část jeho spektra pohlcují. Vznikají stíny, odlesky a vjem barvy. Svou prací uzavírám dlouholetý výzkum formálních prvků fotografie a hledání hranic mezi fotografovaným a viděným.
V dřívějších pracích jsem zkusil barvu z předmětů zcela odebrat, že zůstaly pouze odlesky a stíny. Zkusil jsem barvy míchat, měnit nebo jednu z nich vynést do popředí tak, že dominovala všem ostatním. Zkusil jsem převést trojrozměrné objekty do dvoudimenzionální roviny pomocí analogových fotomateriálů… Nyní poprvé vystupuji z fotoateliéru a temné komory do přírody. Fascinován transcendentálností kamenolomů prostupuji do nového světa a svou fotografickou techniku a světla beru s sebou.

Světlo je základem bytí na zemi. Bez světla by nevznikali další energetické děje, nedokázali bychom fungovat v podobě, v jaké svět známe. Když se zamyslím nad světlem, představím si vesmír, vesmírná tělesa, která světlo vyzařují a posílají ho napříč nekonečnou temnotou a prostorem. Světlo jako takové spojujeme se vznikem a taktéž s koncem. Poskytuje nám vidění – zrak, ale s vysokou intenzitou nás oslepuje. Pohled do světla se proto stává jakýmsi spirituálním zážitkem, který může přenášet mysl do jiných sfér či vyčistit myšlenky. Světlo se těžko uchopuje, ačkoli ho vídáme a očekáváme na každém našem kroku. Touha splynutí se světlem, s energií vesmíru. Opakem světla je tma. Černá nejistota, v které pramení strach z neznáma. Neznámá, neuchopitelná a nepojmenovatelná forma. „Bez tmy bychom nepoznali světlo.“ Tak jako světlo transformuje mysl pozorovatele do čistých forem nebe, tak tma v podobě černé díry nás přenáší z prostoru do prostoru. Jako červí díra vtahuje a užDaniel Macek
Diplomová práce (2021)

Zavřít ×

Daniel Macek
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.