Kateřina Bébrová

Dumpster diving

Dumpster diving

Vybírání popelnic již není doménou jen bezdomovců. Hlavním popudem, proč lidé vybírají popelnice není ani tak ušetření peněz, ale zásadní nesouhlas s vyhazováním zdravých potravin. Jde hlavně o ovoce a zeleninu, dle norem zkaženou, ale ke konzumaci stále v pořádku. Systém norem rozdělující jídlo na jedlé a nejedlé, není k přírodě nejvřelejší.

Samozřejmě, že obchodní řetězce nejsou jediní, kteří potravinami plýtvají. Též se vyhazuje v domácnostech nebo přímo v zemědělství. Avšak zemědělci spoustu svých produktů nechají shnít na polích právě proto, že by je potravinářské řetězce nechtěli nakoupit. Dumpster diving je však z právního hlediska v ČR problematické. Dle Zákona o odpadech je obsah kontejnerů stále soukromým vlastnictvím a jeho odcizení je klasifikováno jako krádež. V USA je situace opačná – podle slavného soudního rozhodnutí California vs. Greenwood z roku 1988 je odpad veřejným majetkem, neboť jeho majitel se ho záměrně vzdal. O toto rozhodnutí se také často tzv. „dumpster diveři“ opírají.


Zákon, kterým české Ministerstvo zemědělství určilo obchodům povinnost darovat potraviny na charitu, vstoupil v platnost začátkem roku 2018. Všechny obchody nad 400 m2 povinně odevzdávají neprodané, ale pro konzumaci stále bezpečné jídlo. Jde o potraviny s poškozeným obalem nebo nesprávným označením, ale i potraviny po vypršení doby minimální trvanlivosti, které ale nejsou nebezpečné pro zdraví lidí. Za porušení nových pravidel obchodu hrozí pokuta až 10 milionů korun.Kateřina Bébrová
Klauzurní práce (2021)

Zavřít ×

P.S. ID

P.S. ID

Jestliže se zamyslíme nad možností existence paralelních světů, nemůžeme se ubránit velkému množství otázek. Jsou? Kolik jich je? Jsou podobné našemu světu? Proč je nevidíme? atd.


Pokud si připustíme existenci paralelních světů narazíme na nezodpovězenou a každého se velmi dotýkající otázku identity. Protože jestli existují jiné podoby našeho světa více či méně si podobné je logické, že i my sami v nich existujeme v různých formách. Která je pak ta správná? Co je ta správná realita? Je-li více našich podob kdo jsme?


Jsme tedy jen součást masy? Jsme jen součástí jakéhosi moře paralelních světů? Jen zrnko něčeho většího? Co pak tedy naše žití zde? Naše já? Má naše bytí smysl?


Tyto fotky jsou sérií mých autoportrétů. Zasadila jsem je do prostředí, které je pro mne charakteristické, kde se cítím dobře a nejvíce sama sebou. DOMA. Náměty na scény jsou záběry z mých běžných dnů.


Dokumentuji své nejpřirozenější okamžiky, avšak bez obličeje. Našeho největšího zprostředkovatele pocitů a postojů. Místo něj je zde maska ještě podpořena a zdůrazněna svou velikostí. Její bez-tváří dává záběrům zcela jinou atmosféru. Pro mě jinak intimní a důležité chvíle se stávají banální, zbytečné a skoro bezcitné. S maskou na ně nahlížím jako jiná část mého já.
Maska inspirovaná jak lidskými tak zvířecími tvary, může v každém vyvolat odlišné pocity.Kateřina Bébrová
Klauzurní práce (2020)

Zavřít ×

Kateřina Bébrová
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.