Petra Karamanová

Rozkvet

Rozkvet

 Zavri oči , osloboď myseľ,

uvoľni sa..

Vnímaj všetkými zmyslami…

 Poslúchaj pozorne!

 Cítiš to?

Tak ako to je.

Tak ako tu sme.Petra Karamanová
Klauzurní práce (2023)

Zavřít ×

Útočisko

Útočisko

Miesto bezpečia, to je jedna z najpodstatnejších vecí, ktoré ako ľudia chceme. Ale nie sme jediní, ktorí takéto miesto potrebujú.  

Snažím sa poskytnúť pohľad na tieto zvieratá ako na individuálne bytosti, ktoré majú svoje miesto v spoločnosti. Chcem, aby sa divák cítil prepojený so zvieraťom a aby videl, ako sú schopné prejaviť lásku, radosť ale aj bolesť.  

Moje fotografie majú narušiť stereotypy a predsudky najmä o hospodárskych zvieratách a podporovať zodpovedný prístup k starostlivosti o nich. Cieľom tohto projektu je ukázať ich príbeh a cestu od týraného zvieraťa po uzdravené stvorenie, ktoré je opäť pripravené človeku dôverovať.  Petra Karamanová
Bakalářská práce (2023)

Zavřít ×

Zverstvo

Zverstvo


„Mutácie sú zmeny v genotype organizmu oproti normálu. Veľká väčšina mutácií vzniká náhodnými mechanizmami, cielená mutagénza sa používa takmer výhradne na vedecké účely.”


Avšak čoraz častejšie tieto mutácie vznikajú aj v chovoch a živočíšnych výrobách. Majitelia za účelom ziskov prešľachtia zvieratá, a tým pádom dochádza k čoraz častejším mutáciám. Zvieratá s horšími fyzickými predispozíciami alebo abnormalitami sú potom vo väčšine prípadov utratené. Znevýhodnením môžu trpieť aj zvieratá, ktoré boli týrané ľudmi. Ich život je tým pádom obmedzený kvôli ľudskej krutosti.


Skonči to? Alebo to ešte len začína?Petra Karamanová
Klauzurní práce (2022)

Zavřít ×

Post Mortem

Post Mortem

Môj súbor mapuje nezámerné objekty na cintorínoch. Cintorín je pre mňa spirituálnym priestorom plným estetických „inštalácií”. Hroby sú častokrát komponované ako umelecké diela, ktoré odrážajú pamiatku na milovanú osobu. Vo svojich fotografiách som sa však zameriavala skôr na mimovoľné konštelácie, ktoré vyžarovali spirituálnu energiu a zjavovali sa. Často ich charakterizovala dočasnosť, efemérnosť, pominuteľnosť, provizórnosť, nepripravenosť alebo nedokončenosť. Ktoré veci potrebujeme k večnému odpočinku? Vo fotografiách skúmam ich význam a funkciu na tomto posvätnom mieste.Petra Karamanová
Klauzurní práce (2021)

Zavřít ×

Petra Karamanová
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.