Nora Sapárová

Kolonia Zgorzelec

Kolonia Zgorzelec

Tento súbor sa zaoberá malou banníckou kolóniou, ktorá vznikla okolo roku 1900 v blízkosti poľských Katowíc. Pôvodne tu bolo 37 bytoviek, teraz sú z nich zabývané dve tretiny. Život v kolónií je z časti ovplyvňovaný ich miernou izoláciou od okolitých miest. Nachádzajú sa tu rôzne sociálne typy ľudí, od nezamestnaných povaľačov, až po mladé pracujúce rodiny. Zgorzelec pomaly zaniká, aj kvôli nedostatkom peňazí na rekonštrukciu. Všetci sa postupne sťahujú do väčších miest. Môj záujem fotografovať život v tejto koloní je tvorený silným putom k tomto miestu. Súbor čiernobielých veľkoformátových fotografií zaznamenáva portréty obyvateľov kolónie, ktoré su dopĺňané fotografiami architektúry obývaných a zdemolovaných budov. Všetko sa navzájom prelína. Ich život je spätý s týmto miestom.Nora Sapárová
Bakalářská práce (2014)

Zavřít ×

Nora Sapárová
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.