Peter Polanský

Deforestácia

Deforestácia

Deforestácia, odlesňovanie je termín, ktorý v dnešnej dobe rezonuje nejednou ekologicky zameranou kauzou a je to veľkou témou ekológov. V mojom súbore som sa rozhodol do tejto témy pridať aj ja. Vydal som sa formou fotografického dokumentu, ktorý mapuje nielen samotnú ťažbu dreva, ale aj jeho následné spracovanie. Už od môjho detstva ma fascinujú stroje. A práve pomocou nich Vás prevediem celým procesom od stromu po opracovaný drevený hranol. 

Výrobný proces sa začína v najčistejšom prostredí lesa majestátnym „produktom“, na ktorý sa čaká niekoľko desaťročí – stromom. Tento súbor uzatváram v sterilnom prostredí skladu dreva s výsledným polotovarom – dreveným hranolom. Narazil som na dve „dokonalosti“.  

Les ako živý ekosystém, ktorým jednoznačne dominuje strom. Dokonalý produkt prírody, ktorý vytvára úkryt pre faunu, zadržiava vlhkosť, zamedzuje prehrievaniu Zeme 
a v neposlednom rade vyrába kyslík. Toto sú len tie najzákladnejšie vlastnosti a procesy, ktoré ma tento gigant na svedomí. Bez stromu by sme neprežili. 

Drevený hranol. Produkt ľudskej práce a strojovej presnosti. Jedná sa o medziprodukt, z ktorého sa vyrába neskutočné množstvo pre ľudstvo dôležitých vecí. Či už sa jedná o estetické, alebo funkčne výrobky. Koniec koncov aj bez tohto (v tomto prípade už ľudského) produktu by sme prežili už len ťažko. Obzvlášť v dnešnej dobe prehnanéhokonzumu.

Dospeli sme k záveru, že obidva tieto produkty potrebujeme k nášmu prežitiu. Ale to sa predsa nevylučuje. Drevo je obnoviteľný zdroj, na rozdiel od iných komodít dnešného sveta. Preto ak sa naučíme s týmto bohatstvom správne pracovať dosiahneme tú naozajstnúdokonalosť – symbiózu s prírodou. Každá vec sa dá robiť dobre a zle. Vyberme si správne!Peter Polanský
Bakalářská práce (2023)

Zavřít ×

Peter Polanský
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.