Viktor Pľuchta

Melancholická prechádzka mysľou

Melancholická prechádzka mysľou

Fotil som bez konceptu, pocitovo. Ale aj tak sa tie fotografie podporujú a dopĺňajú. Tak ako ľudia. Mám z nich chladný pocit. Aj keď v tie momenty som sa cítil šťastne. Zisťujem že toto je pravdepodobne môj rukopis. Chladný. Vedel by som ich aj nazvať útržkami mojej mysle. Na začiatku je nejaká sebadeštrukcia. Pokračuje to cez osamelé uvedomenie sa a dištancovanie sa od všetkého čoho môžem a vlastne aj chcem. Potom zisťujem, že sa zas našlo niečo zaujímavé v mojej hlave čo by sa dalo zničiť. A tento cyklus sa uzatvára ďalšou sebadeštrukciou. Týchto cyklov sa chcem zbaviť. No stále neviem ako.Viktor Pľuchta
Klauzurní práce (2023)

Zavřít ×

Viktor Pľuchta
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.