Adam Kencki

Jeruzalém

Jeruzalém

Rozhodl jsem se strávit svůj studijní pobyt v Jeruzalémě i přesto, že jsem měl na výběr školy a země neméně zajímavé a zcela jistě alespoň na první pohled bezpečnější. Přitáhla mě jednak dobrá pověst Bezalelovy akademie umění a designu, ale také závan toho, co zbylo z Orientu, a zčásti také osobní zvědavost a touha prozkoumat hloubku a sílu duchovna, kterým je Jeruzalém pověstný.

Nešlo o mou první cestu mimo Evropu, měl jsem možnost navštívit například Maroko nebo Arménii, šlo ale o první delší pobyt v zemi, ve které převažuje jiná kultura. Ve snaze nepodlehnout exotičnosti, které se občas člověk chtě nechtě stejně neubrání, jsem se při svém fotografování rozhodl hledat náměty a motivy, které jsou mi blízké a procházejí celou mou tvorbou bez ohledu na místo a čas. Do Izraele jsem přiletěl bez nápadu či myšlenky, co bych mohl fotografovat, otevřený všem výzvám a zážitkům, které mě měly potkat, jako to dělám pokaždé, když cestuji do nového místa.

Je samozřejmé, že se černobílé záběry z mého středoformátového fotoaparátu, často promyšlené a odůvodněné, ale vždy pouze nalezené a nikdy aranžované, značně liší od digitálních snapshotových obrázků, které vznikaly spontánně, jen tak mimochodem. Vystavené fotografe zobrazují známé věci, nalezené při prozkoumávání neznámých míst, povědomé a blízké, tu a tam s nádechem Orientu. Ve snaze uniknout vířícímu, hlučnému a barevnému centru města, které jsem si sice oblíbil, ale velmi těžko se mi fotografovalo, jsem se uchyloval stále víc na okraj, na jeho periferii, a někdy úplně mimo něj, do pouště, k Mrtvému moři nebo do jiných měst. Tam jsem při hledání klidu občas nacházel milá překvapení.Adam Kencki
Diplomová práce (2018)

Zavřít ×

Adam Kencki
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.