Kateřina Veselá

Mezi|prostory

Mezi|prostory

Prostory na pomezí, místa někde uprostřed, prázdnota mezi tím, kde jeden objekt končí a druhý začíná. Výstavní projekt mezi|prostory tematicky navazuje nadiplomovou knihu mezer a rozvíjí obrazové i filozofické zkoumání meziprostorových scenérií.

Ačkoliv jiný typ, meziprostory jsem vytvářela cíleně již delší dobu. Fungovaly jako estetický prvek, metoda, možnost zisku nových souvislostí. Diplomový výstavní soubor se však věnuje výjevům reálným – nebo alespoň jeho větší část. Tu tvoří deset čtvercových výřezů z analogových fotografií, pořízených na barevný film jednoduchým fotoaparátem point & shoot. Zvolená metoda nebazírovala na technické dokonalosti, důležitým faktorem byla pohotovost a možnost mít aparát stále při sobě, jakmile se objeví zajímavá příležitost k dokumentování. Tobyla také základní metoda této čtvercové série – dokumentace. Všechny snímky tvoří skutečné, nalezené výjevy, zaznamenané v daný moment na políčko třiceti pěti milimetrového filmu.

Opakem pravidelných výřezů nearanžovaných situací jsou dva kompletně vykonstruované lumen printy. Lumen print tvoří světelný otisk objektu umístěný na fotografický papír. Je exponován přímo na slunci, vznik obrazu lze sledovat v reálném čase. Snímky tohoto typu jsem vytvářela poprvé. K jejich tvorbě jsem využila přírodní zdroje, které se kolem mne v danou chvíli nacházely – písek, slaná voda, kameny, kostry rybích ploutví a jiné mořem vyplavené poklady. Vzniklo několik abstraktních obrazů, které svými výjevy evokují intergalaktické objekty – otisky na pomezí skutečné vizuální hranice či mezery a smyšlené, volné asociace, které s sebou nesou.

Nereálné, vesmírné meziprostory vizuálně i myšlenkově doplňují opravdové, hmatatelné výseky běžné reality (ačkoliv i ty jsou zobrazené v lehce kódované formě). Projekt mezi|prostory se zabývá zkoumáním zdánlivého prázdna, které se však snaží vizuálně naplnit.Kateřina Veselá
Diplomová práce (2023)

Zavřít ×

Kateřina Veselá
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.