2010, Vybrané príspevky

Vybrané príspevky

Vybrané príspevky

14. 4. – 23. 5. 2010


Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská ul.4, Bratislava


Katarína Gécová, Michala Homolová, Juraj Chudý, Jakub Jurdič, Vendula Knopová, Kamila Musilová, Viktor Pischinger, Dana Pololáníková, Jakub Skokan, Tereza Trautmannová, Martin Tůma, Petr Willert, Robin Závodný


kurátori: Lucia L. Fišerová, Jaroslav Prokop


Výstava Ateliéru reklamnej fotografie FMK UTB v Zlíne predstavuje prierez študentskou tvorbou posledných dvoch rokov. Je ďalšou zo série prehliadok, ktorými sa ateliér prezentoval za poslednú dobu doma i v zahraničí. Po rozsiahlom priereze tvorbou ateliéru na výstave Menu – Poslední objednávky 2008 (Praha, Brno), prehliadkach na fotografickom veľtrhu PragueFoto 2009 a 2010 a po niekoľkomesačnej expozícii Digestiv v Kongresovom centre ČNB v Prahe (2009) sa ateliér už po druhýkrát predstavuje bratislavským divákom v Stredoeurópskom dome fotografie. Široký diapazón ročníkových a magisterských projektov siaha od nezáväzných obrazových hier, cez obsahovo hlbšie sondy do ľudského vnútra, rodinnej histórie alebo vzťahu človeka ku krajine, až k analytickému skúmaniu možností fotografického média. Okrem súhrnnejších výstavných aktivít sa diváci mohli stretnúť s fotografiami poslucháčov ateliéru po úspechoch na súťažiach Frame 007, 008, 009 i v Leica Gallery v Prahe a v Dome umenia v Brne alebo v pražskej Staromestskej radnici, v rámci prestížnej súťaže Czech Press Photo 2008 a 2009.


Lucia L. Fišerová2010, Vybrané príspevky
Výstava (2010)

Zavřít ×

2010, Vybrané príspevky
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.