Tereza Koňaříková

Subkultura

Subkultura

K porozumění této práce je nezbytné znát související okolnosti vývoje tohoto hnutí.

Veganství přímo souvisí se subkulturou Straight Edge (SXE), vzniklo v Americe koncem 80. let. Kořeny má v punkové scéně, ale jeho přívržence více oslovil hardcore punk, který se vyvíjel ve stejnou dobu. Přívrženci straight edge odmítají jakékoliv drogy (alkohol, cigarety, káva, čaj), promiskuitní sex, živočišnou potravu, výrobky ze zvířat nebo testování kosmetických produktů na nich. Nepodporují konzumní styl života, rasismus ani fašismus. Snaží se bojovat za práva zvířat, zdokonalení sama sebe a zlepšení životních podmínek nejen vlastních. Někteří z těchto lidí dělají tzv. „Open rescue“ akce, kdy zachraňují zvířata z velkochovů nebo jiných špatných podmínek a umisťují je do bezpečného nového domova, kde zvířata nijak nezneužívají. Straight edge komunita se nechává značit symbolem „X“, nejčastěji tetováním, ale také může být na oblečení apod. Tento symbol má původ ve způsobu značení nezletilých osob na koncertech právě „X“ na ruku, aby jim nebyl prodáván alkohol.
V tomto výstavním souboru se zabývám částí této subkultury, která u nás není ještě úplně rozšířená a straight edge lidí je úplné minimum. Zásady tohoto hnutí nelze na jeho přívržence uplatňovat plošně, protože každý z nich přijme určitou část. Je to hnutí především liberální.
Vegani jsou tedy lidé, kteří se rozhodli vynechat ze svého jídelníčku veškeré živočišné potraviny, tedy nejen maso, ale i vejce, mléko a někteří i med. Také nepodporují jakékoli využívání zvířat k lidskému užitku. Do jaké míry přijali ostatní zásady straight edge je volba každého jedince.

Ve své práci bych chtěla lidem tuto komunitu přiblížit, protože na ni často nahlíží jako na něco divného a veganské stravování jim připadá příliš složité, než aby ho zkusili. Veganské večeře jsou veřejně přístupné pro každého a probíhají za přátelské atmosféry. Na večeři je vhodné donést nějaké doma připravené veganské jídlo. Tyto akce se pořádají často v budovách čajoven nebo galerií. Také mohou být spojeny s promítáním nezávislých dokumentů.

Soubor se skládá ze tří prvků, reportáže z prostředí několika koncertů spolu s fotografiemi z veganské večeře, následují portréty několika veganů v jejich domácím prostředí a nakonec ručně psané texty každého fotografovaného.
Reportážní fotografie jsem pořizovala na kinofilmový fotoaparát s použitím blesku. Snímky jsou černobílé, mají zesílený kontrast a pro větší posílení surového dojmu jsem je nijak dál neupravovala. Zachycují energii z koncertů spolu s fotografiemi jídla. Tento přístup k fotografiím jsem si zvolila jako prostředek k odkazu na punkové kořeny subkultury.
Portréty mají formální vzhled, nejde u nich pouze o fotografované osoby, ale také o domácí prostředí, které umožňuje divákovi nahlédnout do jejich soukromí. Barevnou fotografií poskytuji divákovi nezkreslený pohled do soukromí těchto lidí. Jsou mezi nimi zastoupeny různé typy jak pracující lidé, tak studenti, umělci apod. Všechny spojuje myšlenka veganství, života bez zbytečného násilí a soucit i s jinými živými tvory než člověkem.
K této myšlence se dostávám ve třetí části souboru, kde prezentuji divákovi útržky textů od fotografovaných veganů. Texty jsem skenovala, abych uchovala jejich autenticitu. Není pro mě důležitá totožnost autora textu ani jeho celé znění, jde mi o vytvoření celkového provázaného dojmu. Také tak dávám divákovi prostor k imaginaci.Tereza Koňaříková
Bakalářská práce (2013)

Zavřít ×

Tereza Koňaříková
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.