Dana Pololáníková

Untitled

Untitled

Fotografie z cyklu UNTITLED neodkazují na určité místo či časové období. Jsou zároveň minulostí, přítomností i budoucností. Všeobecně řečeno název sám osobě nese určitou informaci, podle které je dílo posuzováno. Rozhodla jsem se jednotlivým fotografiím a celému souboru název neudělit. Kontext pro posuzování těchto fotografií totiž není prioritní. Odproštění fotografií od nepodstatných informací, dává vyniknout scenériím a situacím, které se odehrávají „uvnitř“ snímku. Není tedy důležité co je zachyceno, ale to co v divákovi fotografie evokují.Dana Pololáníková
Diplomová práce (2011)

Zavřít ×

Dana Pololáníková
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.