Anna Poubová

Portrét

Portrét


Portrétní fotografie je vztah. Vztah mezi fotografem a jeho modelem, vztah mezi člověkem a
přístrojem, vztah mezi obrazem a divákem. Vytvořit dobrý portrét znamená někoho poznat. Vytvořit
dobrý portrét na zakázku znamená zjistit, jak fotografovaný vidí sám sebe a takový obraz mu
udělat. Takový portrét je pak dobrý, když je model spokojený.
Redukuji vztahy. Místo sebe nechávám spouštět fotoaparát počítač, místo fotoaparátu stavím
poloprůhledné zrcadlo. Objevuje se nový vztah: vztah fotografovaného se sebou samým.
Sebe-vědomí. Chci nechat fotografovanému úplnou moc a vliv na výslednou podobu snímku a
místo toho se děje něco jiného: člověk na obraze se změní. Najednou z jeho očí cítím, jak si tiše a
důvěrně povídá sám se sebou, cítím z něho lásku k tělu, ve kterém vyrostl, něhu a hrdost, nebo
nespokojenost a tvrdost v pohledu, který věnuje svému odrazu. Sobě.
Ze snahy dovolit lidem v přítomném momentu kontrolovat svoji pózu se najedou stává intimní,
až voyeurský pohled do nich samých, do jejich přemýšlení, sebekritiky, pohledu na sebe. Skrz
zrcadlo díváme se do očí, které nás nevidí; neviděly ani fotoaparát. Viděly samy sebe a stávají se
proto nekonečným opakováním – tunelem, který se objeví, když obrátíte dvě zrcadla proti sobě.
Oknem do člověka.Anna Poubová
Bakalářská práce (2016)

Zavřít ×

Anna Poubová
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.