Filip Beránek

Výskum

Výskum
 • – Cieľom výskumu je vyskúšať to, čo doposiaľ nebolo skúsené.
 • – Cieľom výskumu je vyjadriť to, čo doposiaľ nebolo vyjadrené.
 • – Cieľom výskumu je hľadanie odpovedí.
 • – Cieľom výskumu je sumarizácia a výpoveď.
 • – Cieľom výskumu je zbavovanie sa myšlienok.

Súbor výskum v sebe zahrňuje niekoľko pokusov, myšlienok a postrehov ktoré ma dlhodobo zaujímali, avšak nebolo možné sa im venovať. Výskum teda predstavuje čiastočné vyriešenie otázok, ktoré neboli vyriešené. Vznikol na základe teoretického skúmania fotografie ako vyjadrovacieho prostriedku. Úzko teda nadväzuje na teoretickú prácu. Rozoberá problémy, ako najbežnejšie klišé používané v súčastnosti, ale aj samotné základy farebného zobrazovania a princípy videnia vôbec. Vybrané fotografie predstavujú vizualizáciu danej problematiky alebo načrtnutej témy. Za ich vznikom stoja pokusy ktoré napriek reálnemu opodstatneniu dostávajú charakter infantilnej detskej hry, ktorá je však ironickou odpoveďou na situáciu. Dôležitou súčasťou je aj lacný prvoplánový humor, ktorý slúži ako jednoduchá obrana voči okolitému svetu. Veľkým problémom sa stala vysoká obrazová efektnosť niektorých pokusov. Úmyselne boli teda vybrané tie najmenej podarené, poprípade bol pokus zopakovaný. Výsledkom výskumu je teda reakcia na súčastný situáciu môjho bezprostredného okolia.Filip Beránek
Bakalářská práce (2013)

Zavřít ×

Filip Beránek
 • Autor
 • Název práce
Ročník:
 • Vše
 • 5.
 • 4.
 • 3.
 • 2.
 • 1.