Kim Adamjáková

Kognitivní terapie

Kognitivní terapie

V období deprese a rozvinuté úzkostné poruchy jsem nabyla iracionálního strachu z fotografe. Vytvořil se mi neurotický blok k fotografické práci, či jen pohledu na fotoaparát, do kterého se mi promítnul strach ze selhání a zodpovědnosti za to, co vytvořím.

Rozhodla jsem se fotografickou impotenci řešit behaviorálně kognitivní terapií. V rámci té jedinec činí postupné kroky k systematické desenzibilizaci vůči stresoru, snaží se změnit vzorce svého chování a deaktivovat maladaptivní reakce na neurotizující podněty. Činí tak za pomoci postupných cvičení, jejichž obsah definuje předem spolu s terapeutem.

Soubor, který dnes vidíte, zachycuje kroky terapie. Podnikla jsem postupná cvičení k tomu, abych si fotografii připustila, podmanila a zpřátelila.Kim Adamjáková
Bakalářská práce (2016)

Zavřít ×

Kim Adamjáková
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.