Lucia Sekerková

Vrăjitoar

Vrăjitoar

Život sa odohráva v okamihu prítomnosti. Minulosť existuje ako spomienka. Budúcnosť je len predstava neistej mysle človeka. Aké by to bolo poznať svoju budúcnosť, či mať na výber z viacerých prototypov osudu? V projekte Vrăjitoare ironicky konfrontujem mne predpovedané všeobecne platiace veštby s tvárami tých, ktoré vyriekli „ortiel„ nad mojím životom.

Projekt vznikol v Bukurešti hlavnom meste Rumunska ako road trip za poznaním toho čo ma čaká a neminie. Na základe osobného prežitku som si chcela vyvrátiť alebo potvrdiť vlastné predsudky voči praktikám okultizmu. Zamerala som sa preto na tie naslávnejšie a najvyhľadávanejšie ,,čarodejnice,, z Bukurešti. So slávou sa pochopiteľne spájalo bohatstvo. ,,Magické schopnosti,, sú akýmsi bonusom rómskeho pôvodu a od pradávna slúžia ako zdroj obživy. Táto tradícia pramení z ich poverčivosti a tiež prisudzovania magických schopností starým ženám pre ich cenné celoživotné skúsenosti a z nich plynúcu múdrosť. Dnes už tento zvyk neplatí a je zaužívaný názor, že magické schopnosti vyplývajú z rómskeho pôvodu a dedia sa z generácie na generáciu. Z pradávnej tradície sa stal neúprosný biznis ťažiaci z naivity a bezradnosti ľudí.


Fotografie interieru a exteriéru sú doplnené o fragmenty z interview, ktoré zaznamenávajú vzťah viery v Boha a zároveň viery v okultizmus. Stretávajú sa tu dve rôzne roviny vnímania kresťanstva. Jedna má základ v Bibli, kde je praktizovanie mágie vnímané ako hriech, ktorého pôvodcom je satan. Naopak ženy z fotografií to vnímajú ako dar od Boha, ale zároveň priznávajú prácu s čiernou mágiou. Výsledná forma je turistickým sprievodcom na ceste za fiktívnou budúcnosťou a jej cenou.Lucia Sekerková
Diplomová práce (2018)

Zavřít ×

Donum Vitae

Donum Vitae

Tento súbor fotografií pozostáva z reality života jednej z katolíckych rodín na Slovensku. Ich život riadi inštrukcia Donum vitae, ktorá hovorí: ,,Dar života, ktorý Boh Stvoriteľ a Otec zveril človeku, ho vyzýva na to, aby si uvedomil jeho neoceniteľnú hodnotu a prijal zaň zodpovednosť ’’. Túto životnú filozofiu sa rozhodli naplniť mimo dnešnú hektickú a konzumnú spoločnosť. Vo fotografiách sledujem túžbu dnešnej spoločnosti po návrate ku koreňom ľudstva v symbióze s prírodou, ktorá predstavuje práve ten dar života. Zároveň priznávam nemožnosť úplneho spojenia prírody a človeka, práve pre jeho zmýšlanie o sebe samom ako o tvorovi dominantnom. Dôležitú úlohu tu zohráva tiež pocit odcudzenia, separácia od okolia a všade prítomná hrozba smrti.Lucia Sekerková
Bakalářská práce (2014)

Zavřít ×

Lucia Sekerková
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.