Diana Dobrescu

Poruchy / Disturbance

Poruchy / Disturbance

Mozog je najkomplexnejším orgánom tela. U priemerného človeka sa mozgová kôra skladá z 15 –
33 miliárd neurónov, pričom každý z nich komunikuje pomocou synapsií s ďalšími niekoľkými
tisícmi neurónov. Tento fascinujúci orgán, kvôli ktorému môžeme existovať, vnímať a cítiť je
najkomplikovanejší a najnezrozumiteľnejší systém v našom tele. Dodnes mnoho vedcov,
psychológov a doktorov majú len domnienky a teórie ohľadom funkcie a systému mozgu. Vieme z
čoho sa skladá, asi akým spôsobom pracuje, aké množstvo príkazov, podnetov a úkonov musí
vypracovať, ale príčiny a podstata nám je stále neznáma. Vieme, že sa skladá z dvoch hemisfér,
kde ľavá hemisféra sa stará o analitycké myslenie, logiku, jazyk, vedu a pravá o holistické
myslenie, intuíciu, pocity, umenie a fantáziu . Pri tomto množstve úloh a neurónov, ktoré musí
mozog spracovať, sa občas vyskytne chyba alebo porucha, ktorej vznik je pre nás viac mystický
ako faktický.

Podnetom a inšpiráciou k tejto práci bolo stretnutie so slečnou, ktorá mi opisovala príbeh svojej
námesačnosti. Dovtedy som námesačnosť vnímala z filmov, kde deti chodili so spriamenými
rukami vpred. Chvíľami komické, chvíľami strašidelné. Po rozhovore som si uvedomila, že to nie je
tak zľahčujúca téma ako ju vnímame z filmov, animácií a kníh. Začala som sa viac zaujímať a pýtať
sa. Došlo mi, že nie som jediná, ktorá o tejto poruche nevie vôbec nič, dokonca ani doktory a
články Vám nepovedia viac ako len, čo robiť v prípade ak…

Preto som sa rozhodla vytvoriť prácu, ktorá načrtne a poukáže na tento druh poruchy. Po dobe
hľadania a získavania informácií, som k tejto práci pripojila aj poruchy: epilepsiu a narkolepsiu.

Keďže každá z nich je v podstate prelínanie mystiky s realitou, vedou a príbehom pristupovala som
k tejto práci ako k abstraktnej fotografickej ilustrácií, kde neexistuje ľútosť, príčina, fakt ale ani
odľahčenie a ignorácia. Snažím sa používať túto formu abstrakcie ako jednoduchšie vysvetlenie
faktov, zabalené do nezrozumiteľnejších obrazov. Chcem aby divák sa naučil vidieť viac v
obrazoch a predstavách a aby mal možnosť vyvodiť si vlastný názor a informáciu o mozgu a jeho
poruche.Diana Dobrescu
Bakalářská práce (2017)

Zavřít ×

Diana Dobrescu
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.