Matěj Damek

Fotopast

Fotopast

Výstavní soubor souzní s mou teoretickou částí. V ní zkoumám časoprostor noci a autory kteří noc využívají pro svou jedinečnou atmosféru.


Fotopast je primárně určena k zachycení obrazu zvěře ve volné přírodě. Vše zaleží na její instalaci a znalosti pohybu a výskytu zvěře v dané lokalitě. Nastává předem neurčitá doba záznamu. Po jejím ukončení se majiteli této fotopasti zobrazí, co se před ní odehrálo. Zaleží tedy do velké míry na náhodě.


V mém přístupu zachovávám zdánlivě klasickou práci s fotopastí. Využívám všech znaků a charakteru nočního přísvitu a jeho estetického dojmu. Fotopast se v mé intepretaci však mění v past na diváka. Živé modely českého ptactva a zvířectva, které známe vstupují do mého vymezeného sektoru, který přístroj zaznamenává. Fotografie však současně doplňuji o vycpané modely zvířat. Jejich vsazení však působí reálným a živým dojmem. Inscenovaná fotografie se v tomto žánru stává nečekaná. Samotná instalace neupřednostňuje jednotlivé fotografie. Analýza věrnosti se tak stává obtížnější.


Tímto způsobem zkoumám autentický obraz a jeho polohy.Matěj Damek
Bakalářská práce (2019)

Zavřít ×

Matěj Damek
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.