Stanka Adamová

Nejistota

Nejistota

Neistota je všade okolo nás. Sprevádza nás na každom kroku, najmä keď sa zamýšľame nad budúcnosťou. Ako ľudské bytosti túžime po bezpečí. Chceme sa cítiť bezpečne a mať pocit kontroly nad našimi životmi. Strach a neistota v nás môžu zanechať stres, úzkosť a bezmocnosť ohľadom smerovania nášho života. Môže nás to emocionálne vyčerpať a uväzniť. Nemôžeme si pomôcť a vytvárame si tie najhoršie scenáre o tom, čo môže priniesť ďalší deň. Všetci sme iní v tom, koľko neistoty dokážeme v živote tolerovať. Zdá sa, že niektorí ľudia radi riskujú a žijú nepredvídateľné životy, zatiaľ čo iní považujú náhodnosť života za hlboko znepokojujúcu. Už viac ako rok je neistota najsilnejší pocit, ktorý vo mne existuje. Takto prežívam neistotu ja.Stanka Adamová
Bakalářská práce (2022)

Zavřít ×

Proces

Proces

Táto fotografická séria zobrazuje moju cestu k sebaláske. Je to cesta, ktorá začala sebareflexiou, uvedomovaním si, najťažším rozhodnutím ukončiť 6 ročný vzťah, a naučením sa byť sama- žiť pre seba, mať samú seba rada a čas spoznať sa. Vyjadruje to obdobie hlbokého rozmýšľania, uvedomovania si, sebareflexie a sebapoznania. Táto séria zobrazuje môj proces k sebaláske, ktorý veľakrát začína práve na dne a taktiež meniacu sa cestu, ktorá vedie k šťastiuStanka Adamová
Klauzurní práce (2020)

Zavřít ×

Stanka Adamová
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.